Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Tenester A-Å
A B D F H K L M O P R S U V Ø

A
Abortsøknad - før tolvte svangerskapsveke
Adopsjon
Adressetildeling
Allemannsretten
Avlasting, barn og unge

B
Barna sitt arbeidsmiljø; Barnehagar
Barna sitt arbeidsmiljø; Skular
Barnehageplass
Barselgrupper
Basseng og badeanlegg - Helsemessige og hygieniske forhold
Besøksheim/Å vere besøksheim
Brannvern og tilsyn
Brukarmedverknad i skolen
Bu- og driveplikt på landbrukseigedom

D
Dagmamma - godkjenning
Den kulturelle skulesekken
Den kulturelle spaserstokken
Dyrehald

F
Fosterheim/Å vere fosterheim
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og holltakingsverksemd

H
Helse i planlegging
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Helsetenestetilbod til flyktningar og asylsøkjarar
Hjelpetiltak frå barnevernstenesta

K
Kino (ikkje ferdig)

L
Landbrukseigedom - kjøp
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legionella

M
Melding til barnevernstenesta
MOT

O
Omsorgsovertaking av eit barn

P
PP-tenesta

R
Radon
Regelverk for helsevern - meldepliktige verksemder og andre verksemder som skal godkjennast

S
Sakkunnig vurdering
Samvære med born under offentleg omsorg for foreldre og andre
Separasjon og skilsmisse
Serveringsstader (røykelova)
Skadedyrbekjempelse
Skolehelseteneste
Solarier
Spesialundervisning for vaksne på grunnskoleområdet
Spesialundervisning i grunnskolen
Støttekontakt funksjonshemma barn og unge
Støy

U
Ungdomens kommunestyre Kvinnherad - UKK
Ungdomsklubb
Utsleppsløyve
UV-stråling

V
Vassforsyning - drikkevatn

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskott

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no