Denne sida er under utarbeiding. Har de spørsmål knytt til planar, ta kontakt med seksjon for kultur,næring og utvikling, tlf. 53 48 31 00.

Namn

Dokument

Vedteke

Rehabiliteringsplan

Rehabiliteringsplan for Kvinnherad kommune

21.11.2008

Overordna risiko- og sårbarheitsanalyse

Overordna ROS-analsye for Kvinnherad kommune

25.09.2014

Omsorgsplan 2010-2020

Omsorgsplan

29.04.2010

Landbruksplan 2004

Landbruksplan for Kvinnherad

23.09.2004

Kommuneplan, samfunnsdelen

Kommuneplan for Kvinnherad 1999-2010

31.08.2000

Kommunedelplan for vassforsyning og avløp 2013-2024

Kommunedelplan for vassforsyning og avløp

21.02.2013

Kommunedelplan for trafikksikring 2012-2020

Kommunedelplan Trafikksikring

Vedlegg 1 Ulukker

Vedlegg 2 Tiltak

20.12.2012

Kommunedelplan for skulebruk 2016-2028

Kommunedelplan for skulebruk

Forskrift om skulekringar i Kvinnherad

17.12.2015

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-2022

Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsprogram 2015-2019

25.09.2014

                  

Kommunedelplan for Fjelbergsambandet

Kommunedelplan for Fjelbergsambandet

Plan- og profilteikningar

01.10.2012

Klima og energiplan 2020

Klima og energiplan

23.06.2011

Hovudplan skogvegar 2013-2025

Hovudplan skogsvegar

 

Folkehelseoversikten 2015-2019

Folkehelseoversikten 2015-2019

26.03.2015

Akseptkriterium og metode for ROS

Akseptkriterium og metode for ROS

21.02.2013