Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL

Uteløa til Baroniet SMIL

Kvinnherad kommune har i år fått tildelt kr  580000 til slike tiltak i 2017 . Søknadsfrist 18. april

 

Søknad om tilskot frå SMIL- ordninga (Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket) 2017. Søknadsfrist 18.april.

Kvh.kommune har i år fått tildelt kr 580.000 til denne ordninga.

Desse midlane kan nyttast til tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdiane i landbruket, og som hindrar eller reduserar ureining frå landbruket.

Ein kan søkja om tilskot til rydding og inngjerding av gamal kulturmark, verneverdige bygningar, tekniske miljøtiltak, klima og områdetiltak m.m.

For nærmare opplysningar kontakt landbrukskontoret. Søknadsskjema finn ein på landbruksdirektoratet sine heimesider .

 

 

 

 


Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no