Kommuneoverlegen skal:

  • skaffe seg oversikt over arten og omfanget av dei smittsame sjukdommar som førekjem i kommunen
  • drive opplysning om smittsame sjukdomar og gje råd og rettleiing om korleis dei kan førebyggjast
  • sørgja for at individuelt førebyggjande tiltak vert iverksett

Kommuneoverlegen har ansvar for:

  • tuberkulosekontroll
  • helsetjenester for nyankomne invandrere (HNI)

Helsestasjonen har ansvar for:

  • å gje råd og rettleiing om reisemedisin og vaksinering
  • tilbod om vaksinering av reisande