Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Kommuneoverlegen har ansvar for smittevernet i kommunen

Hovudoppgåva er å verne kommunen mot utbrot av smittsame sjukdommar.

Kommuneoverlegen skal:

  • skaffe seg oversikt over arten og omfanget av dei smittsame sjukdomar som førekjem i kommunen,

  • drive opplysning om smittsame sjukdomar og gje råd og rettleiing om korleis dei kan førebyggjast,

  • sørgja for at individuelt førebyggjande tiltak vert iverksett.

Kommuneoverlegen har ansvar for:

  • tuberkulosekontroll

  • helsetjenester for nyankomne invandrere (HNI)

 Helsestasjonen har ansvar for:

  • å gje råd og rettleiing om reisemedisin og vaksinering,

  • tilbod om vaksinering av reisande.


Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no