Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Skulekrinsar i Kvinnherad

Lokal forskrift viser kva for område i kommunen som sokner til den enkelte skule. Utgangspunkt er den adressa eleven står oppført med i Folkeregisteret. Forskrifta og kart er tilgjenegelege på lenker under.

Lokal forskrift om krinsgrenser vart vedteken av Kvinnherad kommunestyre 17.12.2015 i samband med Kommunedelplan for skulebruk 2016 - 2028.

Forskrifta inneheld:

  • Bakgrunn og grunnlag for forskrifta
  • Definisjonar o.l.
  • Rutinar for vedtak og sakshandsaming
  • Oversyn over grunnskular skular og deira dekkingsområde
  • Oversiktskart

Nøyaktig kart over krinsgrenser for barneskulane ligg som eige lag i kommunen sin kartportal www.fonnakart.no.

Ungdomskulekrinsane er bygd opp av ein eller fleire barneskulekrinsar; kvar og korleis går fram av forskrifta.


Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no