Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Vedteken barnehage- og skulerute 2018-2019

 

Barnehage-og skuleruta 2018-2019

I medhald av Opplæringslova §2-2 Omfang av grunnskuleopplæringa i tid, og i medhald av delegert avgjerdsrett til rådmannen, er barnehage- og skuleruta for 2018-2019 vedteken.

Utkastet har vore på høyring, jf. Forvaltningslova kap III.

Barnehage- og skuleruta 2018-2019 finn du på Kvinnherad kommune si heimeside:

www.kvinnherad.kommune.no

 

Forslag til barnehage- og skulerute for 2018-2019

Rådmannen har i medhald av Opplæringslova §2-2 utarbeidd framlegg til barnehage- og skulerute for skuleåret 2018 - 2019.

Barnehage- og skulerute 2018-2019 Forslag.pdf

per september 2017

Elevtal for grunnskulen 2017-2018

Forskrift om skulekrinsgrenser

Skulekrinsar i Kvinnherad

Lokal forskrift viser kva for område i kommunen som sokner til den enkelte skule. Utgangspunkt er den adressa eleven står oppført med i Folkeregisteret. Forskrifta og kart er tilgjenegelege på lenker under.

Vedteken barnehage- og skulerute 2017-2018

Rådmannen har vedteke framlegget til barnehage- og skulerute utan endringar.

 

 

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no