Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Tilsyn - gratisprinsippet

Kvinnherad kommune. Rett til gratis grunnskuleopplæring


Dato: 1. februar 2017 - 13. februar 2017
Stad: Kvinnherad kommune. Rosendal ungdomsskule. Husnes ungdomsskule
Ansvarleg: Utdanningsavdelinga
 

Fylkesmannen har ført tilsyn med Kvinnherad kommune ved Rosendal ungdomsskule og Husnes ungdomsskule. Tema var elevane sin rett til gratis grunnskuleopplæring. Fylkesmannen fann ikkje brot på opplæringslova. 

Vedteken barnehage- og skulerute 2017-2018

Rådmannen har vedteke framlegget til barnehage- og skulerute utan endringar.

 

 

Framlegg til barnehage- og skulerute 2017-2018

Framlegget vil bli sendt på høyring i veke 46.

Vidareutdanning

Skuleåret 2016-2017 har Kvinnherad kommune 19 lærarar som tar statleg vidareutdanning; 17 lærarar der matematikk, engelsk og andrespråkspedagogikk har flest søkjarar.

Ei tar vidareutdanning innanfor PPT, og ei PPU (praktisk pedagogisk utdanning - ped.sem)

 

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no