Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Forslag til barnehage- og skulerute for 2018-2019

Rådmannen har i medhald av Opplæringslova §2-2 utarbeidd framlegg til barnehage- og skulerute for skuleåret 2018 - 2019.

Barnehage- og skulerute 2018-2019 Forslag.pdf

per september 2017

Elevtal for grunnskulen 2017-2018

Forskrift om skulekrinsgrenser

Skulekrinsar i Kvinnherad

Lokal forskrift viser kva for område i kommunen som sokner til den enkelte skule. Utgangspunkt er den adressa eleven står oppført med i Folkeregisteret. Forskrifta og kart er tilgjenegelege på lenker under.

Vedteken barnehage- og skulerute 2017-2018

Rådmannen har vedteke framlegget til barnehage- og skulerute utan endringar.

 

 

Tilsyn - gratisprinsippet

Kvinnherad kommune. Rett til gratis grunnskuleopplæring


Dato: 1. februar 2017 - 13. februar 2017
Stad: Kvinnherad kommune. Rosendal ungdomsskule. Husnes ungdomsskule
Ansvarleg: Utdanningsavdelinga
 

Fylkesmannen har ført tilsyn med Kvinnherad kommune ved Rosendal ungdomsskule og Husnes ungdomsskule. Tema var elevane sin rett til gratis grunnskuleopplæring. Fylkesmannen fann ikkje brot på opplæringslova. 

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no