Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image
Våren 2010 013

Grunnskulen i Kvinnherad

I menyvalet til venstre er alle skulane lista opp. Ved å klikke på den enkelte skule kjem du til skulen si heimeside.


Kontakt oss.

Skulefagleg ansvarleg på skuleeigarnivå er kommunalsjef Anne Sofie Kjeka.


Rådgivar  Marit Tarlebø 53 48 31 93 / 93 46 31 31  (marit.tarlebo@kvinnherad.kommune.no)

Rådgivar Anne Fosse   53 48 32 80 / 48 20 67 80   (anne.fosse@kvinnherad.kommune.no)Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no