Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image
Våren 2010 013

Grunnskulen i Kvinnherad

Vi har totalt 16 skular; 10 barneskular, 3 ungdomskular og 2 kombinerte barne-og ungdomsskular, og 1 privat barneskule; Ølve Montessoriskule.
Mauranger skule høyrer til Malmanger oppvekstsenter.

I menyvalet til venstre er alle skulane lista opp. Ved å klikke på den enkelte skule kjem du til skulen si heimeside.

Kontakt oss.

Anne Sofie Kjeka er sektorleiar for oppvekst.

Skulefagleg rådgivar Heidi Særsten Solheim   488 95 633     

(heidi.solheim@kvinnherad.kommune.no)

Skulefagleg rådgivar  Marit Tarlebø  934 63 131  (marit.tarlebo@kvinnherad.kommune.no)

Skulefagleg rådgivar Anne Fosse    482 06 780   (anne.fosse@kvinnherad.kommune.no)Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no