Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image
Digital utsending

Informasjon vedkomande eigedomsskatt og kommunale avgifter 2017

Eigedomsskattegrunnlag:
Denne våren sender Kvinnherad kommune ut eigedomsskattesetel via Altinn.
Fakturautsending:

Faktura på eigedomsskatt vert frå 2017 sendt ut saman med kommunale avgifter.

Kommunale gebyr - alle tenesteområda

Betalingssatsar 2017

Kvinnherad kommune gjorde den 15.12.2016 vedtak om nye betalingssatsar for gebyr, avgidter og tenesteyting. Verknadsdato er frå 01.01.2017 eller frå den tid det er lovleg eller praktisk kan gjerast.

Betalingssatsar gjer ei oversikt over alle gjeldande satsar.

Gebyrregulativet er revidert med utgongangspunkt i Kvinnherad kommunestyre sitt vedtak 17.12.2015. Dokumentet fortel korleis ein les gebyrregulativet, utan satsar.

efaktura

Faktura til Kvinnherad kommune

Kvinnherad kommune tar kun imot faktura elektronisk etter EHF standarden.

 

Skatt og avgifter

Du vil finna att heile kommunen sitt tjenestetilbod under dei ulike tema i menyen til høgre. Alle tjenestane kommunen utfører er beskreve i såkalta tjenestebeskrivingar. Desse finn du lista opp øverst på sida. Nyhende, kunngjeringar og andre artiklar vert vist etter dato under. Klikkar du på undertema til venstre på sida, får du fram innhaldet i dei relevante tenestene.

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no