Kontakt

Tlf. 53 46 12 15
SFO: 900 36 993

Rektor
Anne-Grethe Kjærstad Berge
Tlf. 938 95 748

Adresse
Erslandsvegen 15
5452 Sandvoll

Om skulen

Skarveland skule er ein barneskule for bygdene Sandvoll og Utåker. Me har stort og fint uteområde, med for eksempel grillhytte, utescene, karusell og ballplass. Om lag 60 elevar går på skulen, og det er ein fådelt skule med 4 klassar.

Hausten 2018 blir me ein Trivselsleiar-skule, som inneber at elevar blir valde til trivselsleiarar som leier aktivitetar i friminutta.