Kvinnherad museum

Skaaluren skipsbyggjarmuseum

Adresse: Skålafjæro 13, 5470 ROSENDAL Telefon: 53 48 32 20 Faks: 53 48 32 30 E-post: post@kvinnherad.kommune.no

Skaaluren skipsbyggjarmuseum

Skaaluren skipsbyggjarsamling Namn på verksemd: Skaalurensamlinga Adresse: Skålafjæro 13, 5470 ROSENDAL Telefon: 53 48 32 20 Faks: 53 48 32 30 E-post: turistinfo@kvinnherad.kommune.no Skaalurensamlinga Kvinnherad har lange tradisjonar i båtbygging. Mange kjende skuter vart bygde her, mellom anna Roald Amundsen si "Gjøa". Skaalurensamlinga er eit museum som syner den verksemda som Skaaluren Skibsbyggeri dreiv i perioden 1855-1955. Gjennom fire generasjonar bygde dei trefarty av alle slag; skøyter, jakter, galeasar, skonnertar, sluppar og kutterar. Samlinga inneheld teikneutstyr, tømmermannsreiskap, smedutstyr og anna som høyrde til på verftet. Eit biletspel gjev informasjon om treskipsbygging og arbeidsmiljøet på verven gjennom 100 år. Museet held til i gamle sjøhus frå 1890. Opningstider : På bestilling til kulturkontoret i kommunen: Tlf.nr. 53 48 31 00 Pris: Vaksne kr 50,- / Barn kr 20,

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut