Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image
Visma Flyt Skole - logo

SØKNADSFRIST 27. APRIL

Digital SFO-søknad for skuleåret 2017/2018

Kvinnherad kommune legg om til digital påmelding til SFO.

I samband med denne omlegginga vert SFO tilboda like for alle skulane i  kommunen. Fleksibiliteten i val har vore stor fram til no. Tilbodet er framleis fleksibelt, men ikkje så fleksibelt som før. Påmeldinga går no på dagar og ikkje timar, dette for å sikra rett bemanning og finansiering. Omorganiseringa som er gjort er innafor vedtektene som gjeld. Søknadsfristen er 27. april 2017.

Justerte satsar for SFO

Kommunen informerer med dette om at det har vore naudsynt å endra litt på satsane i foreldrebetalinga.

Nokre tilbod er blitt litt billegare økonomisk, og nokre er blitt litt dyrare.

Dette skuldast at kommunen har måtta justert prisane i forhold til kommunestyret sitt budsjettvedtak.

Overgang frå timar til dagar er årsaka til denne justeringa. Her er lenke til vedtektene med oppdaterte prisar.

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no