Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Kontaktperson

barnevernleiar
Oddbjørg Bjelland
Telefon: 53 46 16 74
Telefaks: 53 46 16 71
Epost

Samvære med born under offentleg omsorg for foreldre og andre

Oppdatert: 28.12.2012 14:01
Generelt
Tema
- Barn og familie
- Barne- og familievern
Beskrivelse

Når born er i fosterheim eller på institusjon, har born og foreldre rett til samvære med kvarandre dersom ikkje anna er bestemt. Sjølv om foreldra ikkje maktar å ha omsorgen, kan det vere verdifullt for barnet å ha kontakt med sin biologiske familie. Barnevernet kan bestemme at andre enn foreldra òg skal ha rett til samvære.

Målgruppe

Foreldre og i meir spesielle situasjonar òg besteforeldre, sysken, onklar/tanter eller nære venner av barnet.

Kriterier/vilkår

Kva som er best for bornet

Pris for tjenesten
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Barnevernets hjemmeside
Serviceerklæring
Praktiske opplysninger
Saksbehandling

Den kommunale barneverntenesta utarbeider forslag til vedtak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som er statleg, avgjer saka. Fylkesnemnda er eit domstolliknande organ og blir leia av ein jurist. Nemnda er elles samansett av sakkunnige og lekfolk.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Avdeling:Teneste, tiltak for barn og unge (TTBU)
Andre opplysninger
Dato oppdatert
2012-12-28 14:01
Gyldig fra
2010-12-08
Gyldig til
2014-01-31
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no