Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Særskilte miljøtiltak i landbruket 2018

Uteløa til Baroniet SMIL

Kvinnherad kommune er tildelt kr. 545000 i SMIL-midlar. Søknadsfrist er sett til 9. april

På landbrukskontoret har vi no fått melding om at Kvinnherad er tildelt kr 545.000 til "Særskilte miljøtiltak i landbruket (SMIL) "i 2018. Dette er midlar som er løyvt for å ta vare på natur og kulturminneverdiar i kulturlandskapet, og til tiltak som reduserar forureinsing frå landbruket. Svært aktuelle tiltak er beiterydding og det å ta vare på gamle kulturminner som bygningar, steingardar o.l.
Søknadsskjema finn ein på landbruksdirektoratet sine heimesider eller ein kan ta kontakt med landbrukskontoret. Treng ein nærmare informasjon ta gjerne kontakt.
Søknadsfrist 9. april.


Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no