Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Kven er vi?

Rus og psykiske helsetenester

Rus og psykisk helsetenester er eit gratis kommunalt tenestetilbod til alle som bur i kommunen. Den rettar seg mot menneske med ulike psykiske vanskar og eller rus, pårørande og mennesker i livskrise.

Vi har teieplikt. Kontoret ligg lokalisert i 2. høgda på Aksen, over NAV,  midt i Husnes sentrum.
Ope måndag til fredag 09:00 til 15:00. Tlf  53 48 27 10. 
 
Ved behov for hjelp utanom opningstida kan du ta kontakt med legevakta på
 tlf 53 47 33 00.
 
Du er velkomen til å kontakte Rus og psykiske helsetenester for :
 
·         Informasjon og spørsmål knytt til rus – og psykisk helse som du grunnar på og kanskje
      ønskjer å snakka med nokon om.
 
·         Støttesamtaler og rettleiing individuelt og i grupper.
 
·         Informasjon og støttesamtaler for pårørande.
 
·         Kurs og sjølvhjelpsgrupper.
 
·         Bidra til auka mestring i eige liv. Individuell plan: Vurdering og koordinering
 
·         Individuell oppfølging, og som din støttespelar i samarbeid med andre instansar som
      helsetenester, bustad, arbeid /sysselsetting, fritidsaktivitetar, skule/ utdanning
      for å nemna noko.
 
·         Informasjon og rettleiing om ulike aktivitetstilbod:  2X i Rosendal, "Inn på tunet" i
       Omvikdalen, “Møteplassen Aksen” på Husnes, “Fatland aktivitetshus”på Halsnøy,
      “Undarheim Gamle Skule” på Frivillighetssentralen, støttekontakttenesta, aktiv fritid  m.m.
       Du finn presentasjon  under Aktivitet for unge og vaksne på Kvinnherad kommune si
       heimeside.
 
Tenesta si målgruppe:

Brukarar i alle aldrar over 18 år.
 
Korleis få tenesta:
 
Direkte kontakt med tenesta
 
Kvinnherad kommune har søknadsskjema for å søkje om psykisk helsearbeidar. Dette får du ved å kontakte ekspedisjonen i “Aksen”. Der kan du og få hjelp til å fylle ut skjemaet
 
Lege 
 
NAV
 
Bedrifthelseteneste
 
Alle som søkjer om hjelp vil få svar.
 
Nærare presentasjon av oss:

Fagkoordinator for Rus – og psykiske helsetenester:

Marit Teigen

Psykiske helsearbeidarar:

Britt Helen Hauan, Gunn Marit Flatland, Jonny Lygre, Leif Harald Hollevik, Veronica Hellestveit, Laila Haavik, Lene L. Eide, Roald Nissestad, 
 
Miljøarbeidarar:
Bjarne Røen, Ida M. Dolonen, Ingunn Horn

Adresse:         
Rus og Psykiske helsetenester
Tiltak og rådgjevingstenesta,
v/ Marit Teigen
Pb 254, 5480 Husnes.

e-post:
marit.teigen@kvinnherad.kommune.no

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no