Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Rullering av Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Turgutta


Ved rullering av handlingsprogram i kommunedelplanar skal forslag til vedtak i kommunestyret  gjerast offentleg minst 30 dagar før kommunestyret si behandling. Kommunestyret skal behandla framlegg til rullering av Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 30.11.2017

Link til saka finn du her:

Ved rullering av handlingsprogram i kommunedelplanar skal forslag til vedtak i kommunestyret  gjerast offentleg minst 30 dagar før kommunestyret si behandling. Kommunestyret skal behandla framlegg til rullering av Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 30.11.2017

Link til saka finn du her:

http://innsyn.kvinnherad.kommune.no/eInnsyn/DmbHandling/Details/18852


Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no