Regionalt miljøprogram (RPM) er ein fylkesvis tilskotsordning for miljøtiltak i landbruket. RPM har som må å bidra til at kulturlandsakpet i Hordaland vert halde i hevd og at jordbruket vert drive på ein miljømessing forsvarleg måte.