Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Revisjon av forskrift om vass- og avløpsgebyr i Kvinnherad kommune

Kvinnherad formannskap vedtok i møte 12.10.17 å senda forslag til revidert forskrift om vass- og avløpsgebyr i Kvinnherad kommune ut på høyring.
Frist for uttale og merknadar er 04.12.17.

Til høyring og offentlig ettersyn:
Revidert "Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Kvinnherad kommune"

Forslag til ny forskrift kan lesast og lastast ned frå denne lenka:

Forslag til ny «Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Kvinnherad kommune»

Forskrifta ligg til offentlig ettersyn i perioden 20.10.17 - 04.12.17.
Forskrifta kan sendast pr. post dersom det er ynskjeleg.  

Frist for uttale/merknadar er 4. desember 2017.

Uttalar/merknadar skal sendast til:

E-post: post@kvinnherad.kommune.no
Brev: Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal.

 


Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no