Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Nyhende og aktuelt

Har du spørsmål om habilitering, rehabilitering og individuell plan kontakt

Koordinerande eining

Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering skal ha oversikt over rehabiliteringstilbodet i kommunen, og kan hjelpe deg med informasjon, igangsetting og samordning av hjelpetiltak.

Individuell plan

Individuell plan

Individuell plan er eit reiskap for planlegging, oversikt og samhandling.
Alle tenestemottakarar med behov for langvarige og koordinerte tenester har lovfesta rett til ein individuell plan. Retten er regulert i Forskrift om individuell plan etter lov om helsetenester og lov om sosialtenester.

Kurs om individuell plan

Opplæring av koordinatorar

I samband med rehabiliteringsveka 2012 held vi kurs om individuell plan. Kurset er eit ledd i kvalitetsikring og opplæring av personell i bruken av individuell plan som verktøy i habilitering og rehabiliteringsprosessar. Kurset har fokus på koordinatorrolla og møtet med brukaren. Kurset er kun for tilsette i Kvinnherad kommune.
Rehab

Kommunal plan for personar med behov for koordinerte tenester

Rehabilteringsplan for Kvinnherad kommune

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no