Skredfarekartlegging 2015

Det er gjennomført kartlegging av faresoner innanfor følgjande område i Kvinnherad kommune:

  • Sundal
  • Ænes
  • Omvikdalen - Seimsfoss - Rosendal
  • Uskedalen
  • Ytre Matre
  • Matre
  • Åkra

Med unnatak av kvikkleireras og store fjellskred og påfølgjande flodbølgje er faren for alle typar ras vurdert og kartlagt.

Sjå rapport