FAU

Leiar: Sissel Haugen

Nestleiar: Mariann Svåsand

SU

Barnehagen har felles samarbeidsutval med Ølve og Varaldsøy barnehage.

Stella Lunde (foreldregruppa) - leiar

Sissel Haugen (foreldregruppa)

Johanna Aggvin (foreldregruppa)

Kari Ljostveit (for tilsette)

Liv-Inger Netland (for tilsette)

Torbjørg Øye (for tilsette)

Tone Johansen (politikar)

Viviann Tuften (styrar) -tale- og føreslagsrett