Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Kraftfondet mot kr.700 mill.

Pr. 18.oktober 2017 var verdien av Kvinnherad kommune sitt Kraftond kr. 699,3 mill. Ved nyttår var verdien kr. 650, 4 mill. Pr. no er altså avkastninga i 2017 kr. 48.9 mill eller 7,6 %.

I budsjettet for 2017 er det rekna med ei avkastning på kr. 20 mill. Vert avkastninga ved nyttår større enn kr. 20 mill. blir avkastninga utover budsjett nytta til å dekkja eventuelle underskot på drifta og sett av til reservefond. 

Førehandsrøysting pr. 3. september

Så langt har 1711 av 9785 av dei røysteføre stemt i Kvinnherad. Det utgjer 17,5%.  Kommunen har vore på alle institusjonane.  Og i tillegg henta røyster i dei gamle, nedlagte krinsane: Ølve, Varaldsøy, Mauranger, Åkra ,Fjelberg, Uskedalen og Sandvoll . Ambulerande røysting i heimar har det vore også .

Kraftfondet er no på kr. 690,5 mill.

På dei fyrste 4 månadane har Kraftfondet auka med kr. 40 mill. til kr. 690,5 mill. Dette er ein auke på 6,28%. Utanlandske aksjar har auka med 8,27 &  og Private Ecuity 7,32 %.

Innbyggjarinitiativ

Visste du at du kan fremja eigne saker og påvirka politikarane?
Kommunestyret pliktar å ta stilling til forslag som gjeld kommunen sitt virke, dersom minst 2 prosent av innbyggjarane i kommunen står bak forslaget.

Rådhuset

PIC 00006

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no