Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Budsjett 2018

Kommunestyret vedtok sak om "Budsjett 2018" i møte den 30. november 2017.

Kraftfondet auka med kr. 65,7 mill i 2017.

Verdien av kraftfondet var pr. 1.januar kr. 716,1 mill.

 

 

 

Kraftfondet har no ein verdi på kr.706,7 mill.

Pr. 2.november 2017 var verdien av Kvinnherad kommune sitt Kraftond kr. 706,7 mill. Ved nyttår var verdien kr. 650, 4 mill. Pr. no er altså avkastninga i 2017 kr. 56,3 mill eller 8,7 %.

I budsjettet for 2017 er det rekna med ei avkastning på kr. 20 mill. Vert avkastninga ved nyttår større enn kr. 20 mill. blir avkastninga utover budsjett nytta til å dekkja eventuelle underskot på drifta og sett av til reservefond. 

Førehandsrøysting pr. 3. september

Så langt har 1711 av 9785 av dei røysteføre stemt i Kvinnherad. Det utgjer 17,5%.  Kommunen har vore på alle institusjonane.  Og i tillegg henta røyster i dei gamle, nedlagte krinsane: Ølve, Varaldsøy, Mauranger, Åkra ,Fjelberg, Uskedalen og Sandvoll . Ambulerande røysting i heimar har det vore også .

Kraftfondet er no på kr. 690,5 mill.

På dei fyrste 4 månadane har Kraftfondet auka med kr. 40 mill. til kr. 690,5 mill. Dette er ein auke på 6,28%. Utanlandske aksjar har auka med 8,27 &  og Private Ecuity 7,32 %.

Innbyggjarinitiativ

Visste du at du kan fremja eigne saker og påvirka politikarane?
Kommunestyret pliktar å ta stilling til forslag som gjeld kommunen sitt virke, dersom minst 2 prosent av innbyggjarane i kommunen står bak forslaget.
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no