Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Kraftfondet er no på kr. 690,5 mill.

På dei fyrste 4 månadane har Kraftfondet auka med kr. 40 mill. til kr. 690,5 mill. Dette er ein auke på 6,28%. Utanlandske aksjar har auka med 8,27 &  og Private Ecuity 7,32 %.

Innbyggjarinitiativ

Visste du at du kan fremja eigne saker og påvirka politikarane?
Kommunestyret pliktar å ta stilling til forslag som gjeld kommunen sitt virke, dersom minst 2 prosent av innbyggjarane i kommunen står bak forslaget.

Møte i Forvaltningskomiteen

Møteprotokoll - 16.11.2016

 

Varamedlemmer møter kun etter nærare avtale.

 

 

Rådhuset

PIC 00006

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no