Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Pårørandeskule for pårørande til personar med demens

Dette vil gå over 4 kveldar: 22/2, 8/3, 22/3, 5/4 og finn stad på Kvinnherad vekstbedrift i Uskedalen, kl. 17-20.
PÅRØRANDE SKULE  2017
 
Det vert arrangert pårørandeskule for pårørande til personar med Demens.
Dette vil gå over 4 kveldar: 22.02, 08.03, 22.03 og 05.04
 Finn stad på Kvinnherad vekstbedrift i Uskedalen, kl 17-20
 
Tema som vil bli tatt opp er bl.a.:
 Kva er Demens?
Kommunikasjon med personar med demens
 Lovar, rettar og kommunale tilbod
Verge, vergemål, framtids fullmakter, samtykkekompetanse o.l
Informasjon om spesialist helsetenesta
Hjelpemidler
 
Det vil og vera erfaringsinnlegg frå pårørande og samtalegrupper.
 
Lett servering av kaffi og kaffimat
 
Påmelding til: Aslaug Hellesøy mob.nr 995 18 579
eller på E-post: aslaug.hellesoy@kvinnherad.kommune.no

 


Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no