Kontakt

Tlf. 53 46 14 30 / 948 29 270

Styrar
Laila Herheim
Tlf. 413 10 460

Avdelingar
Madlistova, tlf 53 46 14 31
Badnamyro, tlf. 53 46 14 28
Attpåklatten, tlf. 53 46 14 29

Adresse
Håvardhaugvegen 8
5464 Dimmelsvik

Opningstider: 06.45 - 16.30

Om barnehagen

Omvikdalen barnehage er ein 3 avdelings barnehage fordelt på ein småbarnsavdeling og 2 avdelingar med 2 -6 åringar. Barnehagen har ein kapasitet på ca 60 plassar kvart år.