Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Gjeld søkjarar over 18 år

Søknad om helse og omsorgstenester

Dersom du er over 18 år  er det Tildelingskontoret som behandlar søknaden din.  Søknadar som gjeld born og unge skal behandlast av TTBU (Tiltak og tenester for born og unge).  På denne sida finn du meir informasjon om søknadsprosessen.

omsorg

Nytt tildelingskontor i drift frå 1. september 2013

Kvinnherad kommune samlar all saksbehandling av helse og omsorgstenester, til brukarar over 18 år,  i eit kontor.  Frå 1. september 2013 skal alle søknader om institusjonsplassar, heimetenester, avlastning, støttekontakt osv, behandlast av tildelingskontoret.

Samtalegruppe for pårørande

Demensteamet i Kvinnherad kommune startar no opp med samtalegruppe for pårørande til personar med demenssjukdom

pleie

Omsorgsteneste i Kvinnherad organisering og tilbod

Pleie og omsorg har eit bredt tenestetilbod for dei som bur i kvinnherad.

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no