Bustøtte

Her er litt informasjon om korleis du kan søkje bustøtte.
http://www.husbanken.no/bostotte/slik-soker-du/

For hjelp, rettleiing og endring, ta kontakt med:
NAV, tlf. 55 55 33 33, og legg igjen beskjed til Åse Haugse.

Startlån

Startlån kan vere ein mogeleg inngong til bustadmarknaden for husstandar som ikkje får vanleg bustadlån eller som har vanskar med å bli buande i bustaden sin. Har du låg inntekt kan startlånet kombinerast med tilskot eller bustønad. Du kan søkja elektronisk eller på papir:
http://husbanken.no/startlaan/

For hjelp, rettleiing og endring, ta kontakt med:
NAV, tlf. 55 55 33 33, og legg igjen beskjed til Jostein Saghaug eller Laila Øvstebø.

Les meir her.

NAV

Bustøtte og startlån gjennom Husbanken ligg under NAV Kvinnherad.

Papirsøknad sendast til:
NAV Kvinnherad
Postboks 93
5480 Husnes