Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Offentlege anskaffingar

Doffin logo
Ifølgje Lov om offentlege anskaffingar skal alle offentlege innkjøp av varer/tenester og inngåing av byggje-/anleggskontraktar over 500.000 kr lysast ut i Doffin-basen (database for offentlege innkjøp).

Om verdien overstig 1,65 millionar kroner for varer/tenester og 41 millionar kroner for byggje-/anleggskontraktar, skal utlysinga i tillegg til å skje nasjonalt, også skje i EU-området. Når slik utlysing har skjedd, kan interesserte firma/leverandørar melde seg på i konkurransen om å levere tilbod.

Publikum kan følgje med i utlysingane som vert føretekne, ved å klikke seg inn på følgjande Iink: http://www.doffin.no/

Der kan en søka på anbod i heile landet, eller i avgrense områder. Det er også mogleg å registrere seg, slik at ein blir varsla ut frå stikkord i ein utlysning.


Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no