Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image
Bie 1

Fagmøte om Birøkt fredag 17. februar kl 19.00 i Rosendal

Norsk Landbruksrådgiving arrangerer fagmøte om pollineringsretta birøkt  i samarbeid med landbrukskontoret. 

Hjort

Jaktresultat i Kvinnherad 2016

Resultatat av jakta på rådyr og hjort ligg no føre. Det er felt 20 rådyr og 1019 hjort.

Søknad om løyve til regulering av Rennedalsvatnet - Høyring

Småkraft AS – Søknad om løyve til regulering av Rennedalsvatnet i Mauranger.

NVE har motteke ein søknad frå Småkraft AS om løyve til regulering av Rennedalsvatnet med høyringsfrist 28.02.2017.

Hjort

Overvaking av hjorteviltet - Innsamling av kjever frå hjortejakta 2016

Oversyn over innsamlingsrutene . Oppstart torsdag 29. desember

Det er eit krav knytt til fellingsløyva at underkjeve frå alle skotne hjortar blir levert inn.

Framlegg til forskrift for bruk av fiskefond i Kvinnherad kommune

Kvinnherad formannskap vedtok i møte den 8.9.2016 å leggje forslag til forskrift om to fiskefond i Kvinnherad ut på ettersyn.

Frist for å kome med merknader vert sett til 20. januar 2017.

 

Ledig veterinærstilling i Midthordland

Veterinærdsitriktet  Midthordland har stordyrpraksis i Samnanger, Fusa Tysnes, Ølve og Hatlestrand.  Det er  no ledig stilling til veterinær i 100% stilling i  distriktet

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no