Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image
Uteløa til Baroniet SMIL

Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL

Kvinnherad kommune har i år fått tildelt kr  580000 til slike tiltak i 2017 . Søknadsfrist 18. april

 

Bie 1

Fagmøte om Birøkt fredag 17. februar kl 19.00 i Rosendal

Norsk Landbruksrådgiving arrangerer fagmøte om pollineringsretta birøkt  i samarbeid med landbrukskontoret. 

Hjort

Jaktresultat i Kvinnherad 2016 -justert opp til 1026 felte dyr

Resultatat av jakta på rådyr og hjort ligg no føre. Det er felt 20 rådyr og 1026 hjort (ikkje 1019 som først annonsert).

Søknad om løyve til regulering av Rennedalsvatnet - Høyring

Småkraft AS – Søknad om løyve til regulering av Rennedalsvatnet i Mauranger.

NVE har motteke ein søknad frå Småkraft AS om løyve til regulering av Rennedalsvatnet med høyringsfrist 28.02.2017.

Hjort

Overvaking av hjorteviltet - Innsamling av kjever frå hjortejakta 2016

Oversyn over innsamlingsrutene . Oppstart torsdag 29. desember

Det er eit krav knytt til fellingsløyva at underkjeve frå alle skotne hjortar blir levert inn.

Framlegg til forskrift for bruk av fiskefond i Kvinnherad kommune

Kvinnherad formannskap vedtok i møte den 8.9.2016 å leggje forslag til forskrift om to fiskefond i Kvinnherad ut på ettersyn.

Frist for å kome med merknader vert sett til 20. januar 2017.

 

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no