Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image
Studiesenter Kvinnherad

Studiesenter i Kvinnherad frå hausten av!

Kvv kompetanse har, saman med Kvinnherad Næringsservice,  arbeidd for å få etablert eit studiesenter i Kvinnherad.

Vi vil, gjennom denne etableringa, bidra til at Kvinnherad kommune skal vera ein endå meir attraktiv kommune å flytta til, arbeida i og ikkje minst bli verande i.

Det har derfor vore viktig å få på plass eit utdanningstilbod som omfattar høgare utdanning, både fornæringsliv, kommune og einskildpersonar.

Høyring av melding med forslag til konsekvensutgreiingsprogram for Fjellhaugen kraftverk

NVE har motteke melding frå SKL produksjon AS om å få byggje Fjellhaugen kraftverk i Kvinnherad og Etne kommune. Høyringsfrist for uttale til programmet er sett til  2.juni 2014

Bie

Fagdag om lokalmat tysdag 28. januar på Rådhuset

Tysdag den 28. januar kjem  Aud Slettehaug til kommunen. Ho er dagleg leiar for kompetansenavet for lokal mat vest som held til i Aurland

Frå klokka 11 vert det høve til å avtale direkte møte med henne på Rådhuset.

Kl 19.30 vert det ope fagmøte på Rådhuset.

UTLYSING AV MARKNADSFØRINGSMIDLAR KVINNHERAD NB ny søknadsfrist 12. januar

Kvinnherad kommunestyre løyvde i 2013 kr 283.000 til marknadsføring av Kvinnherad.

 

 

 

Søknad om utviding av MTB på oppdrettslokalitet 12108 Skorpo i Kvinnherad

Sjøtroll Havbruk AS søkjer om løyve til å auke biomasse frå 3120 tonn til 5460 t MTB, og å utvide frå 6 til 12 ringar.

Det omsøkte arealet er ikkje kommuneplanlagd.

 

Søknad om utviding av areal og MTB -Oppdrettslokalitet Ulveneset

Marine Harvest Norway søkjer om løyve til å endre driftsform frå stamfisk til matfisk av laks og aure .

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no