Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image
Hjort -fotograf Leiv Trygve Varanes

Viltfondmidlar våren 2018

Det er tid for å søkje om midler frå Kvinnherad viltfond for første halvår 2018.

Frist for å søkje er sett til  1. mai 2018

Uteløa til Baroniet SMIL

Særskilte miljøtiltak i landbruket 2018

Kvinnherad kommune er tildelt kr. 545000 i SMIL-midlar. Søknadsfrist er sett til 9. april

Humørbonde -ulike roller

Inspirasjonssamling med Humørbonden Geir Styve 30. november

Glade Bønder i Nordhordland i lag med Landbrukskontoret i Kvinnherad, Landbruksrådgivinga og Kvinnherad Næringsservice inviterer til ein inspirasjonssamling på Snikkeriet i Rosendal TORSDAG 30.NOVEMBER KL 18.30.

Fritidsmesse og tilflyttarsamling laurdag 16 september på Husnes

Frivillig sentralen skipar til Fritidsmesse frå 11.00 til 15.00 på Kvinnherad  Kultursenter.  Dette arrangmentet er  ope for alle.

Klokka 15.00 vert det arrangert Tilflyttarsamling for dei som flytta hit  det siste året.

Uteløa til Baroniet SMIL

Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL

Kvinnherad kommune har i år fått tildelt kr  580000 til slike tiltak i 2017 . Søknadsfrist 18. april

 

Bie 1

Fagmøte om Birøkt fredag 17. februar kl 19.00 i Rosendal

Norsk Landbruksrådgiving arrangerer fagmøte om pollineringsretta birøkt  i samarbeid med landbrukskontoret. 

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no