Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Møte i kommunestyret 23.03.2017

Direktesending

Møteinnkalling

Interpellasjon

Ekstrasak

 

Etter kommunestyret vert det

Ekstraordinært formannskapsmøte:

Møteinnkalling

Merk tidspunktet for kurs med Deloitte kl 15:00!!

Kontrollutvalet sine medlemmer vert med dette og invitert til å delta på kurset om «Offentlegheit, innsyn og arkivering i kommunen» kl 15:00 – 16:30.

TEMA:

  • Kva dokument må kommunen syte for at ålmenta har tilgang til?

  • Kvifor skjer det stadig feil når kommunane skal journalføre dokument?

  • Når har kommunen plikt til å nekte innsyn?

  • Kvifor er arkivering faktisk interessant og spanande?

  • Føredragshaldar vil vera seniorkonsulent Gunnar Husabø frå Deloitte.

 


Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no