Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image
Radon

Mål radon i bustaden din!

Kvinnherad kommune rår alle som har bustad med opphaldsrom i dei tre lågaste etasjane over bakkeplan eller i underetasje, til å måle radonkonsentrasjonen i bustaden. For dei som leiger ut bustad, er det eit krav om å måle radon innan 2014.

Kva er miljøretta helsevern

Arbeidet med miljøretta helsevern har heimel i kommunehelsetenestelova § 1-4 og kap 4a 
(les meir...), og arbeidet omfattar godkjenning, tilsyn, rådgjeving og rettleiing i høve til kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorar. Dei faktorar i miljøet som direkte eller indirekte kan ha innverknad på helsa.
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no