Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Logopedtenester

Logopedtenester til vaksne

Kvinnherad kommune har logoped/spesialpedagog for vaksne i 50 % stilling.

Logopedtenesta yt utgreiing, diagnostisering, behandling og tilrettelegging av treningsprogram for menneske med språk, tale og kommunikasjonsvanskar, samt svelgvanskar.

Logoped for vaksne held til på Vaksenopplæringa, og har faste tider på Husnestunet og Rosendalstunet i samarbeid med rehabiliteringstenesta.

Kontakt: Elin Legland, logoped/spesialpedagog: tlf. 53 46 19 23 elin.legland@kvinnherad.kommune.no

 

Logopedtenester til born

Logopedtenester til born er knytt til Pedagogisk Psykologisk teneste - PPT.  Les meir her

Privatpraktiserande logoped

Kvinnherad kommune samarbeider også  med privat logoped.  Sjå Logopednett.no

 


Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no