Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Legevakt

Oppdatert: 12.12.2013 14:24
Generelt
Tema
- Helse
- Lækjar
Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekkje behovet for akutt hjelp. Du kontaktar legevakta når det ikkje er mogleg å få kontakt med fastlegen.

Målgruppe

Alle som held til i kommunen

Pris for tjenesten
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen
Serviceerklæring
Praktiske opplysninger
Søknaden sendes til

Kvinnherad kommune
Rådhuset

5470 Rosendal

Klagemulighet

Dersom du meiner du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med tenesta, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og gjer greie for opplysningar som kan vere viktige for klagebehandlinga.

Andre opplysninger
Dato oppdatert
2013-12-12 14:24
Gyldig fra
2011-03-25
Gyldig til
2014-12-31
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no