Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Kurs i meistring av belastningar

Det er framleis nokre få ledige plasser på kurs i meistring av belastningar (KiB) som startar opp på Husnes den 11.09.17. Målgruppa er vaksne som har ei form for belastning som gjer at dei ynskjer/vil ha nytte av betre evne til å meistre stor belastning mellom anna knytt til sjukemelding, attføring, arbeidssituasjon eller privatliv.

Det er nokre få plasser ledig på kurset. Fortløpande påmelding snarast mogleg til Ole Henrik Horn tlf 94 81 93 17 eller Brit Helen Hauan tlf 99 57 41 16.

Kvinnherad kommune arrangera hausten 2017 kurs i meistring av belastningar (KiB). KiB er utarbeid for personar som ynskjer å betre evna til å meistre belastningar i arbeidsliv eller privatliv. Målgruppa er difor alle som har ei form for belastning som medfører at dei ynskjer/vil ha nytte av å utvikle eiga meistringsevne. Kva som vert opplevd som belastning er individuelt. Belastningar som er så omfattande at ein ikkje er i stand til å meistre dei på ein måte som ein sjølv opplev som akseptabel, kan gje stressreaksjonar. Desse kan vere:

1. Emosjonelle: Fråvere av humor og glede, engstelse/uro, irritabilitet, nedstemthet

2. Fysiske: Uro, mindre energi, meir sliten, søvnproblem, muskelsmerter, mageproblem

3. Kognitive: Bekymringar, vanskar med å konsentrere seg, håplaushet, pessimisme

Målet med kurset

Å læra metodar og teknikkar som kan nyttast for å betre meistring av belastningar i arbeids- og privatliv. Med meistring meinar ein det ein gjer for å handtera belastninga.

Kva går kurset ut på?

Forståing av samanheng mellom belastning, meistring og stress. Det vert arbeid med å kartlegge eigne belastningar, og eigen meistrings- og tankestil. På kurset nyttar ein kognitiv teori og metodar, og øvingar er ein viktig del av kurset. Låg terskel fysisk aktivitet og friluftsliv er integrert i kursopplegget.

Praktisk informasjon

Kurset vert leia av trente og godkjende kursleiarar. Kurset går over 10 gangar frå om lag kl 0900-1500.

Oppstart: 11.09.2017

Kostnad: Kr 500 (dekkar også kursmateriell)

Stad: Kvinnherad

For nærare informasjon og/eller påmelding kan du ta kontakt med:

Ole Henrik Horn tlf 94 81 93 17

Brit Helen Hauan tlf 99 57 41 16

frisklivssentralen-logo-liten_180x48[1].jpg


Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no