Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Høyring og offentleg ettersyn med frist 01.05.2014

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Framlegg til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 25. 04.2014 - 01.05.2014. Her kan du opne/laste ned plandokumentet.

kulturstipend_illustrasjon.indd

Søknadsfrist 1.april

Kvinnherad kulturstipend

Det vert tildelt kulturstipend på opp til kr 50 000 til kulturutøvarar med tilknyting til Kvinnherad kommune.

hus

Søknadsfrist 15.02

Tilskot til lokale kulturbygg

Hordaland fylkeskommune lyer ut tilskot til kommunale kulturbygg. Søknad skal rettast til Kvinnherad kommune og søkjarar bes ta kontakt med Kvinnherad kulturkontor v/ Linda Øen tlf: 53483231 - e-post: linda.oen@kvinnherad.kommune.no

hus

Søknadsfrist 15.02

Byggetilskot

Til rehabilitering og bygging av private leikeplassar, friluftsliv-, idretts- og kulturanlegg.

penger

Søknadsfrist 15.02

Drifttilskot til lag og hus

For lag som driv kulturaktivitet for born og unge kan det søkjast om drifttilskot til laget og/eller husleige, baneleige og drift av eigne kulturhus og anlegg.

TV-aksjon

Årets TV-aksjon "Ingen tid å miste" går til Nasjonalforeningen for folkehelsa

Lær meir om demens - Kva er det og kva hjelp kan ein få?

Kulturkafé 15.10.2013 klokka 12.30 i Kulturhuset Husnes

Temakveld 18.10.2013 klokka 18.30 i Valen Kyrkje

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no