Kvinnherad kommune solgte aksjene sine i SKL for kr.317 mill. i desember 1996. Våren 1997 vart kraftfondet oppretta med ein grunnkapital på kr.290 mill.

Investeringsutvalet for kraftfondet blir valgt av kommunestyret og har ansvaret for å plassera fondet i verdipapir/aksjer. Kommunestyret har gitt utvalet eit mandat for korleis plasseringa skal skje innafor gjevne rammar.

Ved utgangen av 2017 var kraftfondet på kr.715 mill.