Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

God start i 2017. Verdien har auka med kr. 11,5 mill i 2017.

Kraftfondet pr. 14. februar 2017

Kraftfondet har sidan nyttår auka frå kr.649,9 mill. til 661,4 mill. Ein auke på 1,81 % på 1,5 månad.

Auken er størst for fondet sine plasseringar i norske aksjer og Storebrand Vekst har steget med 5,18 %. Dårlegast av aksjefonda har so langt Holberg Triton ( sjømat) vore med -1,41%.. Plasseringen i eigedom har steget med 0,88 %.

Referansestyrte porteføljer er:

  1. Norske aksjer       6,9 %
  2. Globale aksjer    38,6 %                
  3. Obligasjoner       13,3 %

 

Total           661 459 949
Referansestyrte porteføljer            388 796 726
Aksjer            301 241 674
Aksjer Norge              46 049 863
FIRST SMB              24 947 505
Storebrand Vekst              21 102 358
Aksjer Utland            255 191 811
Delphi Global              37 470 759
Holberg Triton Fund              35 382 865
Delphi Europe              27 465 366
Holberg Rurik              21 338 386
Holberg Global              26 171 346
Pareto Nordic Return B              21 388 981
Delphi Nordic              36 341 644
Fondsfinans Global Helse              16 627 757
Storebrand Global Multifaktor              32 010 661
Valutasikring                    994 047
Obligasjoner              16 022 631
ODIN Kreditt              16 022 631
Pengemarked og Bank              71 532 421
Holdberg Kreditt              34 692 066
Storebrand Rente+              31 537 714
Storebrand Likviditet                 5 312 877
Bank -                    10 235
Obligasjoner Anlegg              29 742 384
Private Equity            136 705 377
Storebrand Int. Private Equity IV - B1                    816 061
Storebrand Int. Private Equity V - B1                 4 417 162
Storebrand Int. Private Equity VI-B1                 3 168 953
Storebrand Int. Private Equity VII-B1              11 386 664
Storebrand Int. Private Equity VIII-B1              17 107 917
Storebrand Int. Private Equity IX-B1              10 807 024
Storebrand Int. Private Equity 13 - B-2              17 191 899
Storebrand Emerging Private Equity Markets B1              10 436 078
Storebrand Emerging Private Equity Markets B2              10 417 854
Borea Opportunity II                    323 550
Storebrand Int. Private Equity X-1              11 948 206
Pareto PE III AS              13 966 540
Storebrand Int. Private Equity 14 - B-1              16 370 633
Storebrand Int. Private Eq. 15 Ltd - class B-0                 5 887 892
Storebrand Int. Private Eq. 16 Ltd - Class B-2                 2 466 461
Bank                          404
Eiendom              89 911 395
Storebrand Eiendomsfond Norge KS              89 911 395
Hedge Fund              16 304 067
Pareto Total B              16 304 067

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no