Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Kraftfondet har no ein verdi på kr.706,7 mill.

Pr. 2.november 2017 var verdien av Kvinnherad kommune sitt Kraftond kr. 706,7 mill. Ved nyttår var verdien kr. 650, 4 mill. Pr. no er altså avkastninga i 2017 kr. 56,3 mill eller 8,7 %.

I budsjettet for 2017 er det rekna med ei avkastning på kr. 20 mill. Vert avkastninga ved nyttår større enn kr. 20 mill. blir avkastninga utover budsjett nytta til å dekkja eventuelle underskot på drifta og sett av til reservefond. 

Innvestringene i utenlandske aksjer har i 2017 steget med 12,4 % til kr.269 mill. og best utvikling har det vore i HOLBERG RURIK med 26,1 %. Investeringane i kredittobligasjonar har hatt i ei god utvikling med 8,4 %, medan Private Equity berre har stege med 6,3 % så langt. Verdien av PE-investeringane er no kr.136,3 mill.

 

Eigedomsinvesteringen i Storebrand Eiendomsfond Norge har steget med 9,9 % i 2017 til ein totalverdi på kr. 95,3 mill.


Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no