Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Kraftfondet er no på kr. 690,5 mill.

På dei fyrste 4 månadane har Kraftfondet auka med kr. 40 mill. til kr. 690,5 mill. Dette er ein auke på 6,28%. Utanlandske aksjar har auka med 8,27 &  og Private Ecuity 7,32 %.

Norske aksjer             45 142 004
Utenlandske aksjer          267 217 127
Private Equity          140 515 879
Eiendom             92 054 964
Obligasjoner             31 960 689
Hedge fond             18 333 846
Pengemarked/ kreditt             65 954 386
Anleggsobligasjoner             29 354 864
   
   
Totalt          690 533 759

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no