Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Kraftfondet auka med kr. 65,7 mill i 2017.

Verdien av kraftfondet var pr. 1.januar kr. 716,1 mill.

 

 

 

Veksten var på over 10 % , og det var særleg utanlandske aksjar og eigedom som utvikla seg positivt gjennom 2017.

 

Storebrand 411 030 759
Holberg 147 638 206
Fondsfinans 33 329 117
Odin 17 680 014
DnB 15 246 107
Landkredutt 31 585 261
Pareto 19 513 922
Anlegg 25 152 126
Bank 14 882 260

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no