Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Høyring og offentleg ettersyn:

Kommunedelplan for Sandvoll, Holmedal, Matre og Åkra 2012 - 2022

Framlegg til kommunedelplan (arealdel til kommuneplanen) er sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 13.07.2012 - 20.09.2012. Her kan du opne/lasta ned kart og andre plandokument.

Kvinnherad formannskap gjorde vedtak 07.06.2012 om å senda planframlegget på høyring og leggja det ut til offentleg ettersyn jf. plan- og bygningslova § 11-14.

Plandokumenta er tilgjengelege på kommunen si heimeside (sjå lenker under) og vert også lagt ut på rådhuset i Rosendal, biblioteket på Husnes og butikkane i Matre og Åkra. Høyringsinstansane vert varsla med e-post.

Frist for merknader til planframlegget er 20.09.2012.

Merknader skal sendast som e-post til:

post@kvinnherad.kommune.no

eller som brev til:

Kvinnherad kommune
Rosendalsvegen 10
5470 Rosendal

Grunna ferieavvikling kan kommunen berre svara på generelle spørsmål om planen/planarbeidet fram til 16. august. Frå 17. august er plan- og byggesakskontoret fullt bemanna og kan svara på alle typer spørsmål om planen.

Under denne artikkelen er lenker til plandokumenta. Det er også laga kartutsnitt i målestokk 1:5.000 (eit av dei i M 1:10.000) slik det går fram av kartskissa. Plankartet er også tilgjengeleg på www.fonnakart.no som karttype "Kommuneplanens arealdel", her må ein velje "kommuneplan under arbeid" som utval i venstremenyen (lenke til planområdet i fonnakart.no).

Oversiktskart m utsnitt crop

 


Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no