Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Klageutvalet

Klageutvalet er oppnemnd i samsvar med reglane i forvaltningslova og skal ha 3 medlemmer som er kommunestyremedlemmerer.

Klageutvalet er klageinstans for enkeltvedtak gjort av kommunale forvaltningsorgan. Unnateke kommunestyret sine vedtak samt vedtak etter særlover der klageinstansen framgår av lova.


Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no