Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Justerte satsar for SFO

Kommunen informerer med dette om at det har vore naudsynt å endra litt på satsane i foreldrebetalinga.

Nokre tilbod er blitt litt billegare økonomisk, og nokre er blitt litt dyrare.

Dette skuldast at kommunen har måtta justert prisane i forhold til kommunestyret sitt budsjettvedtak.

Overgang frå timar til dagar er årsaka til denne justeringa. Her er lenke til vedtektene med oppdaterte prisar.


Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no