Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image
Hovudplan for skogsvegar

Hovudplan for skogsvegar

Hovudplan for skogsvegar i Kvinnherad er ferdig og godkjent av kommunestyret. Plan med kartvedlegg og fyldig informasjon kan du lasta ned her.

Pressemelding - Gardskart

Det har kome mange tilbakemeldingar og arbeidet har såleis blitt svært omfattande. Det er og for tida stor aktivitet innan landbruket i Kvinnherad. Som ein fylgje av dette har kommunen fått utsett frist til 21.12.12 med å retta opp feilmeldingar.
Pærebrann på pilemispel

Arbeidet med å forhindra pærebrann fortset

Mattilsynet er framleis aktiv i arbeidet mot pærebrann, og ber birøktarar og hageeigarar om hjelp til å fylgje med. Vi oppfordrar å melde til Mattilsynet om kjennskap til eller mistanke om angrep av pærebrann.
årsbukk_300x200

Fellingsavgift etter hjortejakta

Fellingsavgift for hjort i Kvinnherad er fastsett av kommunestyret 22.mai 2008. Det er seinare ikkje gjort nytt vedtak og satsane står ved lag.

Høyring på forslag til ”Forskrift om jakttid for rådyr, Kvinnherad kommune, Hordaland ”

Forvaltningskomiteen vedtok i møte 13.april 2011 å leggje ut forslag til forskift om jakt på rådyr til høyring.
Frist for å komme med merknader er sett til 5. mai 2011.
Merknader vert å sende til
Kvinnherad kommune
Viltforvaltning
5470 Rosendal

Viltfondmidler

Minner om frist for å søke midler frå Kvinnherad Viltfond 1.mai og 1.oktober.
Det nærmar seg fort fristen for første halvår.
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no