Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Kontaktperson

Fagkoordinator landbruk
Terje Natland
Epost

Forskrifter

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Jegerprøven

Oppdatert: 28.12.2012 09:28
Generelt
Tema
- Natur og miljø
Beskrivelse

Vil du jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Prøven består av eit obligatorisk kurs og ein elektronisk eksamen. Det obligatoriske jegerprøvekurset går over 30 timar og er lagt opp med både teori og praksis. Etter at kurset er gjennomført, kan du ta ein elektronisk eksamen som kommunen arrangerer. Frå og med 1. januar 2013 må alle jegerprøveeksamenar gjennomførast elektronisk.

Målgruppe

Personar som i kalenderåret er 14 år eller eldre og som ønskjer å drive jakt eller fangst.

Kriterier/vilkår

Jegerprøven kan takast av alle som i kalenderåret er 14 år eller eldre. Opplæringsjakt på småvilt kan skje frå fylte 14 år til fylte 16 år. (Ein treng ikkje å ha teke jegerprøven.) Opplæringsjakt på storvilt kan skje fra fylte 16 år til fylte 18 år. (Her blir det kravd at ein har klart jegerprøven, og at ein har teke skyteprøven for dei artane som det blir kravd for.)

Pris for tjenesten

Når du skal gå opp til eksamen, må du betale eit eksamensgebyr på 280 kr. Gebyret skal betalast på ein fastsett giro som du får hos kommunen. Gebyret sendast til

Miljødirektoratet
Jegerprøvegebyr
Postboks 5672 Sluppen
7485 Trondeim

Kontonr. 7694.05.02728


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Jegerprøve og opplæringsjakt
Norges Jeger- og fiskerforbund
Partnere

Studieorganisasjonar, vanlegvis lokallaga til Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Serviceerklæring
Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen arrangerer elektronisk eksamen. Dette blir kunngjort i lokalavisa. Kursarrangør/lærar har oversikt over eksamensdatoane.

Søknaden sendes til

Kvinnherad kommune
Rådhuset

5470 Rosendal

Saksbehandling

Kommunen sender eksamenssvara til Jegerregisteret. Når du har fullført obligatorisk kurs og klart skriftleg eksamen, skriv kommunen  ut bevis for at jegerprøven er teken.

Klagemulighet

Du kan ikkje klage på ein eksamen du ikkje har klart. Du kan gå opp til ny eksamen utan å betale ekstra eksamensavgift.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Avdeling:Samfunnsutvikling
Telefon:53 48 31 00
Epost:samfunnsutvikling@kvinnherad.kommune.no
Postadresse:Rådhuset 5470 ROSENDAL
Besøksadresse:5470 ROSENDAL
Andre opplysninger
Dato oppdatert
2012-12-28 09:28
Gyldig fra
2009-05-22
Gyldig til
2013-12-31
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no