Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Invitasjon til open tilbodskonkurranse etter LOA og FOA Del 1

Kvinnherad kommune har gleda av å invitere aktuelle tilbyderar til å levera pristilbod på rehabilitering av tak på Undarheim skule.

Referat synfaring tak Undarheim skule.pdf

Innlevert tilbod skal vere komplett utan atterhald, og skal vere i samsvar med kravspesifikasjon.

Konkurransegrunnlag:

  • Bok 0 Tak arbeider Undarheim skule
  • Bok 1 Tilbodsunderlag/beskriving
  • SHA- Takarbeid Undarheim skule
  • Veileder FDV dokumentasjon Famac.
  • Evalueringsskjema

Konkurransegrunnlag kan lastast ned frå heimesida til Kvinnherad kommune. Sjå link under.

Kontaktperson:

Knut Bjørgvik
Mob: 48 86 94 66
e-post: knut.bjorgvik@kvinnherad.kommune.no

Open tilbodssynfaring vert halde:
Måndag 16.10.17 kl.10:00
Oppmøte:
Undarheim skule, Røsslandsvegen 5, 5460 Husnes

Frist for innsending av tilbod:
Fredag 09.11.17 kl. 12:00

Tilbod skal innleverast til:
Kvinnherad kommune
Rådhuset
Rosendalsvegen 10
5470 Rosendal

Tilbod må merkast :
«TILBOD - P-1177 Tak Undarheim skule   

Igangsetjing skal vere etter avtale med Kvinnherad kommune, men vi ber om at tilbyder opplyser når de kan utføre arbeidet.

 

evaluering-av-entreprenoroppdrag-skjema 02.11.10.pdf

Konkurransegrunnlag_open_tilbodskonkurranse del I Undarheim skule.pdf

SHA - Undarheim skule takarbeid 2017.pdf

TILBODSUNDERLAG NYTT TAK UNDARHEIM SKULE 2017.pdf

Veileder FDV DirekteInn FAMAC.pdf


Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no