Arbeidet omfattar demontering av eksisterande glasfasade. Levering og montering av ny glasfasade samt diverse samt diverse arbeid i kantineområdet.
 
Innlevert tilbod skal vere komplett utan forbehold.
 
Tilgong på konkurransegrunnlag vert sendt ut etter forespurnad til:
 
Open tilbodsbefaring vil bli halde: Måndag 12.11.18 kl.10:00
Oppmøte: Rådhuset, Rosendal