Arbeidet omfattar ombygging av resepsjonsområde då det er planlagt kontorfellesskap i bakkant.
 
Innlevert tilbod skal vere komplett utan forbehold.
 
Tilgong på konkurransegrunnlag vert sendt ut etter førespurnad til:
 
Open tilbodsbefaring vil bli halde: Torsdag 01.11.18 kl.11:30
Oppmøte:  Rådhuset, Rosendal