Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Invitasjon til open anbodskonkurranse etter LOA og FOA Del 1

Kvinnherad kommune har gleda av å invitere aktuelle tilbyderar til å inngje pristilbod på oppføring av kantstopp Fylkesveg 48, Løfallstrand.

Innlevert tilbod skal vere komplett utan forbehold, og skal vere i samsvar med kravspesifikasjon.

Konkurransegrunnlag:

  • Maskin /gravarbeid
  • Oppføring av natursteinsmur
  • Oppsett av gjerde
  • Montering av kantstein
  • Asfaltarbeid

Tilgang på konkurransegrunnlag sendast ut på forespørsel til:
arne.myklebust@kvinnherad.kommune.no

Open anbodsbefaring vert halde:
Måndag 18.09.17 kl.09:00
Oppmøte: Løfallstrand, gamle ferjekai.

Frist for innsending av tilbod:
Fredag 28.09.17 kl. 12:00

Tilbod skal innleverast til:
Kvinnherad kommune
Rådhuset
Rosendalsvegen 10
5470 Rosendal

Tilbod må merkast :
«TILBOD - P-5473 - Kantstopp Løfallstrand   

Oppstart skal vere etter avtale med Kvinnherad kommune, men vi ber om at tilbyder opplyser når de kan utføre arbeidet.


Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no