Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Flyktningar

Kontaktinformasjon:
 
Linda Lillesletten, leiar Flyktningtenesta
Tlf.nr.: 916 67 064
 
Yngve A. Guddal, miljøterapeut
Tlf.nr.: 916 67 061
 
Camilla Øvstebø, miljøterapeut
Tlf.nr.: 918 68 937
 
Khalifa S. Ibrahim, miljøterapeut
Tlf.nr.: 476 23 829
 
Adresse: Flyktningtenesta, NAV Kvinnherad, postboks 93, 5480 Husnes.
Ta kontakt på telefon 55 55 33 33 og legg igjen beskjed om du ikkje får tak i oss på mobiltelefon. 

Busetjing

Kvinnherad kommune busett 50-60 flyktningar kvart år.

Retningslinjer for sjølbusetting i Kvinnherad kommune

Prosjekt Bli Her

Har du ein eller to timar til overs?

Er du en praktisk mann eller kvinne?

 

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no