Linken under er anbefalingar om kven som bør vaksinerast og kvifor: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

Oppsette vaksinasjonsdagar i Kvinnherad kommune:

  • HUSNES HELSESTASJON: 31.10.18 og 07.11.18 (kl 08.30 til 12.00 og 13.00 til 15.00)
  • ROSENDAL HELSESTASJON: 01.11.18 og 09.11.18(kl 08.30 til 12.00 og 13.00 til 15.00)
  • VARALDSØY SJUKEHEIM: 05.11.18 (kl 08.30 til 11.00)
  • HATLESTRAND HELSESTASJON: 08.11.18 (08.30 til 12.00 og 13.00 til 15.00)
  • ÅKRA SKULE: 12.11.18 (kl 14.00 til 16.00)
  • HALSNØY HELSESTASJON: 16.11.18 (kl 08.30 til 12.00 og 13.00 til 15.00) 

Influensavaksinen kostar kr. 150,- på oppsette dagar. Vaksine mot lungebetennelse kostar 400 kr. Betaling på bankterminal. Influensavaksinen kan takast hos fastlege etter oppsette dagar.